FAQ

Kdy nejpozději mám přijít do koncertního sálu?

Na svoje místo v sále usedněte nejpozději pět minut před zahájením koncertu (nejčastěji tedy v 19:55). V případě pozdějšího příchodu váš nárok na místo zaniká.

Co si mám vzít a co naopak raději nechat doma?

Vždy u sebe mějte nějaký doklad totožnosti. Do objektů, v nichž se koncerty konají, obvykle není dovoleno vnášet jakýkoli alkohol, potraviny a nápoje (s výjimkou doložených zdravotních důvodů), lahve, natlakované předměty, nádoby všeho druhu (skleněné či PET lahve, plechovky, dózy apod.), drogy, toxické a omamné látky, nadměrná zavazadla, zbraně (bodné, sečné, střelné, apod.), nůžky, jakékoliv druhy záznamových zařízení, a to datových, obrazových i zvukových, výbušné látky (trhaviny, třaskaviny a výbušné hořlaviny), hořlaviny a dalekohledy. Dále také parfémy, laky nebo deodoranty ve spreji nad obsah 100 ml, dětské kočárky, jízdní kola, koloběžky (aj. dopravní prostředky či sportovní pomůcky a náčiní) a jiné nebezpečné předměty, které by mohly způsobit škodu na zdraví nebo majetku. Konkrétní podmínky najdete v návštěvních řádech na webových stránkách jednotlivých objektů.

Mohu přijít se zvýhodněnou vstupenkou bez průkazu opravňujícího ke slevě?

Ne, při kontrole vstupenky budete požádání o předložení průkazu opravňujícího ke slevě. Mějte ho tedy vždy u sebe. V případě, že jej mít nebudete, musíte pro vstup do sálu doplatit plnou cenu vstupenky.

Mohu platit vstupné v místech konání koncertů kreditní kartou?

Ne, na pokladně v místě konání je možné platit pouze v hotovosti.

Mohu platit vstupné v místech konání koncertů cizí měnou?

Pokud není výslovně uvedeno jinak, není v místech konání možné platit cizí měnou.

Je v místech konání akcí povoleno kouřit?

Kouření je zakázáno v místech konání všech hlavních koncertů festivalu.