TÝM

ZAKLADATEL / PREZIDENT

MAREK VRABEC

VEDENÍ FESTIVALU

Vilém Spilka

programový ředitel
spilka@strunypodzimu.cz

 

Vlastimil Trllo

výkonný ředitel
trllo@strunypodzimu.cz
 

Vladimír Koller

ředitel pro vnější vztahy
koller@strunypodzimu.cz

UMĚLECKÁ RADA

Vilém Spilka
Petr Ostrouchov
Guy Borg

ČESTNÁ RADA

sdružuje nejvýznamnější partnery a mecenáše festivalu

ORGANIZAČNÍ TÝM

Anna Bednářová
executive assistant
bednarova@strunypodzimu.cz
+420 724 704 181

Draha Kračmarová
executive assistant
kracmarova@strunypodzimu.cz
+420 776 347 919

Radek Babička
PR, mediální servis
babicka@strunypodzimu.cz
+420 723 036 041

Tomáš Pokorný
marketing, on-line a sociální média
pokorny@strunypodzimu.cz
+420 703 190 246

Veronika Osladilová
vedoucí produkce
osladilova@strunypodzimu.cz
+420 603 259 469

Kristýna Nováková
produkce
novakova@strunypodzimu.cz
+420 739 686 622

Jitka Miková
manažerka uměleckého plánování
mikova@strunypodzimu.cz
+420 737 033 341

Radek Křižanovský
asistent uměleckého plánování
krizanovsky@strunypodzimu.cz

Terezie Taberyová
mecenášský klub,
VIP servis
taberyova@strunypodzimu.cz
+420 607 207 587

Hana Průchová
fundraising, administrace grantů a dotací
pruchova@strunypodzimu.cz
+420 602 631 533

Lucie Steiner
manažerka prodeje vstupenek
vstupenky@strunypodzimu.cz
+420 601 164 060

EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI

Studio Najbrt
grafický design

Minimax, Johan Vlach
DTP a tisková produkce

Lenka Hájková
jazykové korektury

Petra Hajská
festivalová fotografka

Arts marketing,
Jiří Sedlák
PR a media supervizor

Klára Bumbálková
marketing supervizor

Tobiáš Grolich
web

Adam Prentis
anglické překlady