TÝM

ZAKLADATEL / PREZIDENT

MAREK VRABEC

VEDENÍ FESTIVALU

Vilém Spilka

programový ředitel
spilka@strunypodzimu.cz

 

Vlastimil Trllo

výkonný ředitel
trllo@strunypodzimu.cz

UMĚLECKÁ RADA

Vilém Spilka
Petr Ostrouchov
Guy Borg

ČESTNÁ RADA

sdružuje nejvýznamnější partnery a mecenáše festivalu

ORGANIZAČNÍ TÝM

Anna Bednářová
executive assistant
e-mail: bednarova@strunypodzimu.cz
tel.: 724 704 181

Klára Bumbálková
marketing supervizor

Kristýna Nováková
produkce
e-mail: novakova@strunypodzimu.cz
tel: 739 686 622

Terezie Taberyová
mecenášský klub,
VIP servis
e-mail: taberyova@strunypodzimu.cz
tel.: 607 207 587

Lucie Steiner
manažerka prodeje vstupenek
tel.: 601 164 060

Ilona Hronková
executive assistant
e-mail: hronkova@strunypodzimu.cz
tel.: 725 837 912

Tomáš Pokorný
marketing, on-line a sociální média
e-mail: pokorny@strunypodzimu.cz
tel.: 703 190 246

Jitka Miková
manažerka uměleckého plánování
tel.: 737 033 341
Hana Průchová
fundraising, administrace grantů a dotací
e-mail: pruchova@strunypodzimu.cz
tel.: 602 631 533

Radek Babička
PR, mediální servis
e-mail: babicka@strunypodzimu.cz
tel: 723 036 041

Veronika Osladilová
vedoucí produkce
e-mail: osladilova@strunypodzimu.cz
tel.: 603 259 469

Radek Křižanovský
asistent uměleckého plánování
e-mail: krizanovsky@strunypodzimu.cz

EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI

Studio Najbrt
grafický design

Minimax, Johan Vlach
DTP a tisková produkce

Lenka Hájková
jazykové korektury

Petra Hajská
festivalová fotografka

Arts marketing,
Jiří Sedlák
PR a media supervizor

Tobiáš Grolich
web

Adam Prentis
anglické překlady