TÝM

zakladatel / prezident MHF

Marek Vrabec

Vedení festivalu

Vilém Spilka

programový ředitel
e-mail: spilka@strunypodzimu.cz

Vlastimil Trllo

výkonný ředitel
e-mail: trllo@strunypodzimu.cz

Umělecká rada

Vilém Spilka
Petr Ostrouchov
Guy Borg

Čestná rada

sdružuje nejvýznamnější partnery a mecenáše festivalu

Organizační tým

Anna Bednářová
executive assistant
e-mail: bednarova@strunypodzimu.cz
tel.: 724 704 181

Klára Bumbálková
marketing supervizor

Kristýna Nováková
produkce
e-mail: novakova@strunypodzimu.cz
tel: 739 686 622

Martin Pechanec
mecenášský klub,
VIP servis
e-mail: pechanec@strunypodzimu.cz
tel.: 603 570 566

Ilona Hronková
executive assistant
e-mail: hronkova@strunypodzimu.cz
tel.: 725 837 912

Tomáš Pokorný
marketing, on-line a sociální média
e-mail: pokorny@strunypodzimu.cz
tel.: 703 190 246

Jitka Miková
produkce

Radek Babička
PR, mediální servis
e-mail: babicka@strunypodzimu.cz
tel: 723 036 041

Veronika Osladilová
vedoucí produkce
e-mail: osladilova@strunypodzimu.cz
tel.: 603 259 469

Radek Křižanovský
manažer uměleckého plánování
e-mail: krizanovsky@strunypodzimu.cz

Externí spolupracovníci

Studio Najbrt
grafický design

Minimax, Johan Vlach
DTP a tisková produkce

Lenka Hájková
jazykové korektury

Petra Hajská
festivalová fotografka

Arts marketing,
Jiří Sedlák
PR a media supervizor

Tobiáš Grolich
web

Adam Prentis
anglické překlady