TÝM

Prezident festivalu

Umělecká rada

Vilém Spilka

Petr Ostrouchov

Guy Borg

Čestná rada

Čestná rada má 7 členů a sdružuje nejvýznamnější partnery a mecenáše festivalu

Organizační tým

Vlastimil Trllo – výkonný ředitel
e-mail: trllo@strunypodzimu.cz

Vilém Spilka – programový ředitel
e-mail: spilka@strunypodzimu.cz

Anna Bednářová – executive assistant
e-mail: bednarova@strunypodzimu.cz
tel.: 724 704 181

Ilona Hronková – executive assistant
e-mail: hronkova@strunypodzimu.cz
tel.: 725 837 912

Radek Babička – PR, mediální servis
e-mail: babicka@strunypodzimu.cz
tel: 723 036 041

Klára Bumbálková – konzultant pro oblast marketingu

Tomáš Pokorný – marketing, on-line a sociální média
e-mail: pokorny@strunypodzimu.cz
tel.: 703 190 246

Veronika Osladilová – vedoucí produkce
e-mail: osladilova@strunypodzimu.cz
tel.: 603 259 469

Kristýna Nováková – produkce, akreditace, vstupenky
e-mail: novakova@strunypodzimu.cz
tel: 739 686 622

Radek Křižanovský  – manažer uměleckého plánování
e-mail: krizanovsky@strunypodzimu.cz

Martin Pechanec – mecenášský klub, VIP servis
e-mail: pechanec@strunypodzimu.cz
tel.: 603 570 566

Kateřina Simbartlová – manažerka prodeje vstupenek
e-mail: simbartlova@strunypodzimu.cz
tel.: 601 164 060

Michaela Krejčová – manažerka prodeje vstupenek

Externí spolupracovníci

Studio Najbrt – grafický design

Tobiáš Grolich – web

Minimax, Johan Vlach – DTP a tisková produkce

Petra Hajská – festivalový fotograf

Arts marketing, Jiří Sedlák – spolupracující PR agentura