Přihlášení k newsletteru

 

Udělením souhlasu se zasíláním našich newsletterů nám udělujete souhlas k šíření obchodních sdělení a novinek elektronickými prostředky ve smyslu § 7 odst. 2 zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti. Tento souhlas máte možnost kdykoliv zrušit kliknutím na příslušný odkaz v každém našem e-mailu s newsletterem.

 

Při zpracování osobních údajů v rozsahu: emailová adresa se zavazujeme řídit zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Máte kdykoliv právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo na jejich opravu nebo výmaz, právo na omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, dále máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování osobních údajů postupujeme v rozporu s nařízením o ochraně osobních údajů,